Resultat Weron Feritte Bugsy

Torne 2016-10-02

Resultat omg. 1140
Resultat omg. 2143
Slutresultat283
Placering10
Kommentar
DomareOmgångEnduranceAgilityEnthusiasmIntelligenceSpeed
Resultatet har inga domarrader registrerade.